Selvisolation i blot 4 døgn efter konstateret smitte

Publiceret 25-01-2022

Sundhedsstyrelsen har d. 24. januar udsendt nye anbefalinger vedrørende selvisolation.

Sundhedsstyrelsen har opdateret sine anbefalinger ift. selvisolation

Hvor det tidligere var 7 døgn, er anbefalingen nu, at man skal være i selvisolation i 4 døgn efter en positiv coronatest, hvorefter man kan bryde isolationen. Er der betydende symptomer efter de 4 døgn, fortsætter selvisolation til ophør heraf. (Fx  betragtes løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host ikke som betydende symptomer).

For nærkontakter er anbefalingen, at man ikke skal gå i selvisolation uanset vaccinestatus. Derimod testes 3 døgn efter kontakt med smittet.

Af Sundhedsstyrelsens hjemmeside fremgår bl.a. følgende anbefalinger i forbindelse med smitte.

Ved betydende symptomer

  • Der anbefales selvisolation fra symptomdebut og PCR-test snarest muligt.
  • Ved positivt testsvar fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.


Ved positiv test hos personer uden symptomer eller med lette symptomer

  • Ved positiv antigen- eller PCR-test anbefales selvisolation i 4 døgn fra testtidspunkt.
  • Ved positiv antigentest anbefales PCR-test snarest mulig.
  • Udføres PCR som første test, skal der ikke selvisoleres i ventetiden på PCR-svar.
  • Hvis der opstår betydende symptomer fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.


Ved husstandskontakt til smittet

Der anbefales antigentest eller PCR-test 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt. Der anbefales ikke selvisolation.

Øvrige kontakter

Der kan foretages selvtest eller antigentest 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt. Der anbefales ikke selvisolation. Ved positiv selvtest følges anbefalinger for positiv test.

Der er fortsat generelle anbefalinger om at holde afstand, spritte af osv. (jf. coronasmitte.dk ), samtidig med, at det også fortsat er op skolen at sikre, at det foregår sundhedsmæssigt forsvarligt.  

Bekendtgørelsen med krav om coronapas udløber den 1. februar. Hvor vidt der vil ske en forlængelse heraf, er der endnu ikke taget stilling til.