Kompensationspuljer er åbne for ansøgning

Publiceret 23-02-2022

Slots- og Kulturstyrelsen har åbnet for ansøgninger til to nye kompensationspuljer i relation til den seneste nedlukning.

Ansøg om lønkompensation og kompensation for tabt deltagerbetaling

Slots- og Kulturstyrelsen har nu åbnet for ansøgninger til to nye kompensationspuljer, der dækker den seneste nedlukningsperiode fra den 19. december 2021 til den 15. januar 2022. Følgende puljer er åbne:

  • Lønkompensation for hjemsendte medarbejdere
  • Kompensation for tabt deltagerbetaling

Læs mere hos Slots- og Kulturstyrelsen