Højskolerne er medstifter af ny journalistpris

Publiceret 22-02-2022

Højskolerne, Friskolerne og Efterskolerne er gået sammen om at stifte Folkets Journalistpris. Prisen hylder journalistik, der styrker den offentlige samtale, og giver som noget helt særligt unge en afgørende stemme i udvælgelsesprocessen

Den nye journalistpris er stiftet er Højskolernes Forening, Friskolerne og Efterskolerne. Fra venstre ses formanden for Friskolerne, Peter Bendix Pedersen, formanden for Højskolernes Forening, Lisbeth Trinskjær og formanden for Efterskolerne, Torben Vind Rasmussen.

Journalistik, der styrker den offentlige samtale, gør plads til nuancer og sikrer en mangfoldig og levende debat.

Det er, hvad en ny journalistpris har til formål at belønne.

I dag har Frirummet, som er et samarbejde mellem Friskolerne, Efterskolerne og Højskolernes Forening, præsenteret "Folkets Journalistpris".

Prisen skal uddeles én gang årligt til en journalist eller en gruppe af journalister, der i det foregående år har "bidraget konstruktivt til folkestyrets virke og til at forbedre den offentlige samtale ved at skabe plads til nuancer, refleksion og demokratisk virkelyst". Med prisen følger en præmie på 50.000 kr.

Vores intention med prisen er at prikke til og dermed synliggøre en dybt problematisk tendens: at konflikter og konfrontationer, hits, clicks og likes er mere styrende for den journalistik, vores folkestyre formidles gennem, og vi som folk præsenteres for, end fællesskabet, løsningerne, nuancerne og dilemmaerne.

Lisbeth Trinskjær, Højskolernes Forening

Med Folkets Journalistpris ønsker de tre organisationer bag Frirummet at belønne perspektiver i journalistikken fremfor polarisering og distance. 

”Vores intention med prisen er at prikke til og dermed synliggøre en dybt problematisk tendens: at konflikter og konfrontationer, hits, clicks og likes er mere styrende for den journalistik, vores folkestyre formidles gennem, og vi som folk præsenteres for, end fællesskabet, løsningerne, nuancerne og dilemmaerne,” siger Lisbeth Trinskjær, der er formand for Højskolernes Forening og repræsenterer de frie skoler i prisens jury. 

Debatten svækker unges demokratiske engagement

De seneste år har undersøgelser løbende vist, at den konfliktprægede debattone kan have konsekvenser for især unges engagement i demokratiet. I begyndelsen af året offentliggjorde Reuters Institute rapporten “Journalism, media and technology trends and predictions 2022", hvori det for eksempel lød, at særligt unge under 30 føler sig afkoblet fra den demokratiske samtale. Dette skyldes blandt andet, at tonen er hård, at debatten er polariseret, at de ikke føler, de ved nok, eller at deres holdning ikke er tilstrækkelig legitim.

Hvis journalistikken skal give værdi til vores samfund og folkestyre, skal den kunne levere noget, der giver folket noget at være fælles om.

Torben Vind Rasmussen, Efterskolerne

Ifølge Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne, understreger dette prisens pointe: at journalistik er en absolut nødvendighed i et folkestyre, og at demokratiet risikerer at gå til grunde uden nysgerrigt undersøgende, kritisk konstruktiv og professionelt udført journalistisk arbejde.

”Det er kun et troværdigt folkestyre, hvis folket oplever sig som en del af det. Det kan journalistikken understøtte ved at invitere og engagere os som folk i en tillidsfuld debat, der nuanceret viser og rummer forskellige holdninger og idéer til, hvordan samfundet skal udvikles. Hvis journalistikken skal give værdi til vores samfund og folkestyre, skal den kunne levere noget, der giver folket noget at være fælles om. Derfor er det afgørende, at det er en journalistisk prioritering at skabe en ramme om den demokratiske debat, som flere kan se sig som en del af. ” siger Torben Vind Rasmussen.

Unge får vigtig indflydelse på udvælgelsen

Udover at ville styrke den offentlige debat har initiativtagerne til prisen også en ambition om at placere folket og folkestyret centralt i både indstillings- og udvælgelsesprocessen. Mere konkret skal de unge involveres.

Formålet er at give en særlig plads til de unges stemmer og sørge for, at deres holdninger til, hvad der er god journalistik og journalistikkens rolle i demokratiet, spiller en reel rolle.

Peter Bendix Pedersen, Friskolerne

Derfor afvikler Frirummet i foråret 2022 et forløb på Ungdomsøen, hvor en gruppe unge inddrages i udvælgelsen af de nominerede til prisen. Deres synspunkter forelægges juryen i Folkets Journalistpris, der i sidste ende træffer beslutning om, hvem der vinder.

”Formålet er at give en særlig plads til de unges stemmer og sørge for, at deres holdninger til, hvad der er god journalistik og journalistikkens rolle i demokratiet, spiller en reel rolle og forelægges dem, der har magt og agt til at handle og skabe forandring,” lyder det fra Peter Bendix Pedersen, formand for Friskolerne.

Der er åbent for indstillinger på https://www.frirummet.org/folkets-journalistpris/ fra den 11.februar til den 3.april 2022-

Uddelingskriterier

Prisen uddeles med afsæt i de journalistiske værdier Fællesskab, Inspiration, Nuancer og Tillid. For at komme i betragtning til prisen, skal journalistikken tydeligt leve op til følgende kriterier: Den skal engagere og involvere, inspirere til mulige løsninger, nuanceret præsentere en problemstilling og fremstå troværdig.
Folkets Journalistpris uddeles på baggrund af indstillinger fra alle interesserede.

Prisen uddeles af Frirummet med støtte fra Samfonden.

Der er åbent for indstillinger på https://www.frirummet.org/folkets-journalistpris/ fra den 11.februar til den 3.april 2022

Juryen består af:

Leder af journalistuddannelsen på SDU, Peter Bro (formand for jury)

Repræsentant for de frie skoler, Lisbeth Trinskjær

Repræsentant fra Dansk Journalistforbund

Repræsentant fra Danske Medier

Direktør for Constructive Institute, Ulrik Haagerup

Forfatter til “Blev du klogere” Cathrine Gyldensted

Forfatter til FINT-modellen, Gerd Maria May

 

For yderligere oplysninger kan du tage fat i projektleder på Folkets Journalistpris; Gerd Maria May på: tlf: 24642516 eller mail: gerd@roomofsolutions.dk.

Om Frirummet

Frirummet har siden 2016 arbejdet på at forbedre den offentlige samtale. Den store fælles samfundssamtale om, hvordan vi vil leve med hinanden. Det er sket gennem debatformen Frirumsdebatten, hvor forskellige og modsatrettede synspunkter mødes i en kritisk konstruktiv dialog.
Frirumsdebatten er udviklet i samarbejde med professor i retorik Christian Kock, og Frirummet har siden arbejdet med at udbrede debatformen og forbedre den offentlige samtale gennem debatpilotuddannelser, poetisk-politiske møder, ung-til-ung-møder og Frirumsdebatter i hele landet.

Med Folket Journalistpris stiller Frirummet skarpt på mediernes magt i og ansvar for demokratiet og den offentlige samtale ved at fremhæve og anerkende journalistik, som spiller sin demokratiske rolle på en særligt god måde og dermed bidrager til at forbedre den offentlige samtale.