Nyt udvalg skal bidrage til højskolernes arbejde med demokrati

Publiceret 17-08-2022

Folkehøjskolernes Forening har nedsat tre rådgivende udvalg til at arbejde med foreningens indsatsområder. I dag mødtes medlemmerne af Højskolernes Demokratinetværk for første gang.

Højskolernes Demokratinetværk har 13 medlemmer, som arbejder med demokrati og udviklingen af den demokratiske samtale på forskellig vis.

Der blev drøftet seksuel dannelse, #metoo og generationskløfter, da Højskolernes Demokratinetværk denne onsdag var samlet for første gang.

Udvalget er nedsat af Folkehøjskolernes Forening og har til formål at bidrage med sparring, inputs og inspiration til Højskolernes arbejde inden for indsatsområdet Den demokratiske samtale.

Vores mål med Højskolernes Demokratinetværk er at danne et nyt "samtalerum", som dels skal styrke Højskolernes indsats på demokrati-området med andre vidende og engagerede menneskers perspektiv, og dels kan fungere som inspiration.

Lisbeth Trinskjær, Folkehøjskolernes Forening

Højskolerne har traditionelt spillet en vigtig rolle i at bringe folk sammen og bygge bro på tværs af geografi, alder, uddannelse og værdier. Derfor finder foreningen det også vigtigt at være med til at sikre og styrke det demokratiske engagement blandt både unge og voksne.

Og her det vigtigt med forskellige sparringspartnere, siger Lisbeth Trinskjær, der er formand for Folkehøjskolernes Forening og formand for det nye netværk.

”Vores mål med Højskolernes Demokratinetværk er at danne et ’samtalerum’, som dels skal styrke Højskolernes indsats på demokrati-området med andre vidende og engagerede menneskers perspektiv, og dels kan fungere som inspiration – også til medlemmernes eget virke for og i demokratiet. Vi har brug for hinandens øjne, stemmer og opmærksomhed, hvis vi skal være med til at udvikle demokratiet, og derfor har vi lavet et forum, hvor vi kan tænke sammen,” siger Lisbeth Trinskjær.


Godt at blive klogere sammen

Udvalget består af 13 medlemmer, som arbejder med udviklingen af demokratiet inden for blandt andet mediebranchen, foreningslivet og på skoleområdet. 

Deres møder i Højskolernes Demokratinetværk vil tage udgangspunkt i forskellige temaer, der har med demokratiet at gøre. Det første møde havde fokus på seksuel dannelse, kønsdebat og cancel culture, som både fylder i samfundet generelt og også blandt de unge på landets højskoler.

Det blev enormt klart for mig, hvor vigtigt det er, at også civilsamfundet tager medansvar for demokratiets udvikling. For vi har en helt central rolle at spille.

Lisbeth Trinskjær, Folkehøjskolernes Forening

Konsulent Camilla Søe, der er medlem af det nye demokratinetværk, holdt oplæg med udgangspunkt i #enblandtos, som hun selv var initiativtager til, og derefter var der diskussion, hvor medlemmerne bidrog med synspunkter og iagttagelser fra deres egen virkelighed.

Ifølge Lisbeth Trinskjær gav mødet interessante nye perspektiver, og det satte blandt andet fokus på arbejdet med at bygge bro og at have øje for, hvem der har adgang til debatten, som den er i dag.

"Jeg er blevet klogere og har fået nye perspektiver efter vores møde i dag. Jeg synes også, det er blevet understreget, at det er et komplekst område, som vi fortsat skal drøfte, og hvor det er godt, at vi kan blive klogere sammen. Det blev enormt klart for mig, hvor vigtigt det er, at også civilsamfundet tager medansvar for demokratiets udvikling. For vi har en helt central rolle at spille," siger hun.

Læs mere om Højskolernes demokrati-indsatser her.

Udvalgets medlemmer

 • Lisbeth Trinskjær - formand for Højskolerne (formand for udvalget)
 • Kirsten Ida Enemark - viceforstander på Roskilde Festival Højskole og bestyrelsesmedlem i FFD
 • Jasper Gramkow Mortensen - forstander på Oure Højskole
 • Simon Langkjær - lærer på Rødding Højskole
 • Christine Ravn Lund - forkvinde i Dansk Ungdoms Fællessråd
 • Marek Azoulay - forperson i MINO Ung København
 • Morten Ryum - formand for 3F Ungdom
 • Torben Wind Rasmussen - formand for Efterskoleforeningen
 • Peter Bendix - formand for Friskolerne
 • Camilla Søe - konsulent hos Geelmuyden Kiese
 • Karen Ellemann - folketingsmedlem (V), næstformand for Folketingets Præsidium
 • Jakob Nielsen - chefredaktør på Altinget
 • Søs Marie Serup - pressechef og politisk kommentator

Sekretær: Mette Skov Hansen, Sekretariatet