Test m.v. efter den 10. september 2021.

Publiceret 08-09-2021

Da corona ikke længere betragtes som samfundskritisk sygdom, lægges der op til, at test af elever fremover skal foregå på offentlige testcentre. Det drejer sig både om lyntest og PCR-test. Dette giver en del skoler udfordringer, primært i forhold til lyntest, da højskoler ofte ligger i en vis afstand til testcentrene. Hvis skolerne ønsker selv at kunne teste, kan dette ske for egen regning. Alt eksisterende testudstyr, der vedrører lyntest, skal tilbageleveres fra skolerne til leverandørerne (så vidt vides er der tale om uåbnede kasser, der skal tilbageleveres). De skoler der fortsat ønsker at teste deres elever kan foretage dette, ved at benytte et evt. restlager eller anskaffe sig det fornødne testudstyr fra privat leverandør. Vi kan oplyse, at Skoleindkøb er leveringsdygtig i dette udstyr, også til ikke-medlemmer af Skoleindkøb.

Med hensyn til, hvad skolerne kan/må kræve af elever i relation til test, coronapas m.v., er ministeriets melding, at højskolerne kan tage udgangspunkt i ”Vejledning om privates mulighed for at fastsætte krav. ” Her fremgår det, at private kulturinstitutioner mv. som udgangspunkt gerne må stille strengere krav til sine gæster og kunder, end hvad der følger af lovgivningen. Det kan fx være et krav om, at ens gæster eller kunder (elever) skal kunne fremvise en negativ test, skal bære mundbind/ visir eller være vaccineret. 

Spøgsmål og svar om privates mulighed for selv at fastsætte krav