Covid-19 – ændrede retningslinjer efter 10. september 2021

Publiceret 08-09-2021

Efter den 10. september 2021 ophæves størstedelen af reglerne for håndtering af smitte m.v. Vi har kontaktet Kulturministeriet for nærmere information, og de har netop meddelt følgende:

”Kravet om testkapacitet ophæves pr. 10. september 2021 som følge af, at covid-19 herefter ikke længere vil være kategoriseret som samfundskritisk sygdom. Fra 10. september gælder derfor heller ikke længere en opfordring til to ugentlige tests på højskolerne. I det omfang eleverne har behov for tests benyttes de eksterne testcentre derfor.De sektorspecifikke retningslinjer på Kulturministeriets område blev ophævet d. 1. september. Det gælder dermed også Kulturministeriets retningslinjer for folkehøjskolerne. Der opfordres dog fortsat til, at højskolerne følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om smitteforebyggelse, som gælder i hele samfundet. Det gælder fx Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne og Sundhedsstyrelsens råd om håndtering af sygdom og symptomer. Der findes relevante links via Kulturministeriets hjemmeside

Dette giver skolerne udfordringer i, hvorledes man på den enkelte skole skal håndtere den nuværende situation, da de nuværende covid19 retningslinjer for højskolekurser ikke længere er gældende. Det er ud fra det oplyste op til den enkelte skole at vurdere og fastsætte rammer for test, smitteopsporing m.v.

Efterfølgende er det blevet meddelt fra KUM, at hvis skolerne ønsker at opretholde egen testkapacitet kan skolerne gøre det for egen regning. Dette kan have stor betydning. Ikke mindst fordi flere skoler har tilkendegivet, at de fortsat ønsker at opretholde ugentlige test. Men også fordi den officielle generelle anbefaling er, at nærkontakter nu ikke skal isoleres/sendes hjem, men testes straks med en kviktest og efterfølgende med en PCR-test på 4. og 6. dagen.

Det anbefales fortsat at følge sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger. Efter foreningens opfattelse kan Sundhedsstyrelsens ”Overgangsvejledning for håndtering af smitte på dagtilbuds-, undervisnings- og uddannelsesområdet”, version 2, være et grundlag for, hvorledes skolerne kan agere i den nærmeste tid. Vejledningen tager primært udgangspunkt i børn og unge, men kan på flere områder også anvendes for voksne (højskolelever). Denne vejledning forventes revideret indenfor meget kort tid.

Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv.

Desuden vil Sundhedsstyrelsens pjece om ”Forebyggelse af smittespredning” fra 27.august 2022, være anvendelig. Her er der tale om meget generel information

COVID-19: Forebyggelse af smittespredning