Status på højskolernes testning af elever.

Publiceret 07-10-2021

I foreningen har vi været interesseret i at vide, hvordan skolerne takler udfordringerne omkring Covid-19 lige nu – primo oktober 2021.

Derfor har vi lavet en miniundersøgelse blandt repræsentative højskoler og spurgt om nogle enkle spørgsmål. Resultatet kan sammenskrives således:

  • Langt størstedelen af højskolernes elever er vaccinerede. Udfra de adspurgte skoler er alene ca. 4% af skolernes samlede elevtal ikke-vaccinerede elever. Det kan se ud som om, at jo ældre eleverne er, jo flere er vaccinerede.
  • Nogle skoler tester ikke-vaccinerede elever de første 14 dage af et ophold og andre skoler tester ikke-vaccinerede elever 1-2 gange ugentligt under hele opholdet.
  • Næsten ingen skoler tester alle elever i fastlagte rammer og tidspunkter. Test finder kun sted ved mistanke om smitte og da sker denne test enten ved brug af testkit til lyntest eller ved offentlig PCR test.
  • Det fremgår tydeligt af skolernes praksis, at behovet for testning er under afvikling, hvilket må siges at være et kæmpe skridt i forhold til tidligere.