Testning – Covid

Publiceret 18-11-2021

Foreningen har på opfordring fra forstandermødet undersøgt mulighederne for, at skolerne kan indberette resultater af næsetest (lyntest) til sundhedsmyndighederne, med det formål at disse test kan træde i stedet for PCR-test og dermed være grundlag for udstedelse af Coronapas. En foreløbig tilbagemelding fra sundhedsmyndighederne går på, at dette ikke er muligt, da næsetest (lyntest) ikke har den fornødne status. Næsetest er kun en retningsgivende test, der skal verificeres af en PCR-test, hvis den er positiv. Skulle der ske ændringer i denne udmelding, vil vi informere nærmere