Polsk højskoleforening: Grundtvigs idéer er meget aktuelle for os

Publiceret 02-11-2021

På et internationalt seminar i Polen blev højskolernes betydning understreget med en række oplæg fra både forskere, forstandere og undervisere. Landets højskoler ser muligheder for mere fast støtte fra staten og glæder sig over dansk opbakning til arbejdet.

Knap 150 mennesker var i begyndelsen af oktober var samlet til en international konference i Stettin om de polske højskoler.

”Folkehøjskoler er medicin for sjælen.”

Sådan lød det blandt andet fra en oplægsholder, da knap 150 mennesker i begyndelsen af oktober var samlet til en international konference i Stettin i Polen. Anledningen var den polske højskolebevægelses 100 års jubilæum, og fokus var på udveksling af viden og erfaringer samt på den polske bevægelses arbejde med at opnå bedre rettigheder i landet.

Højskolerne er ikke et eksperiment. Det er videnskabeligt bevist, at de kan noget særligt, og at vores viden er behøvet og nødvendig

Jakub Mincewicz, The Association of Polish Folk High Schools

Under seminaret blev der holdt en lang række oplæg, og der var enighed om højskolernes store betydning for både samfund, mennesker, demokrati, sundhed og bæredygtighed.

Tadeusz Pilch, som er professor i socialpædagogik ved Warszawa Universitet pointerede i sit oplæg, hvordan Skandinavien ofte ligger i top på lister over lande med størst innovation og folkeligt engagement.

”Spørgsmålet er, om det er tilfældigt, eller om der en grund til, at de skandinaviske lande ligger højt på de lister. Og er den grund måske den næsten 180 år gamle højskoletradition i landene og de penge og den støtte, de får fra regeringen? Den støtte får vi desværre ikke i Polen,” sagde han.

Ny højskoleforening i Polen

Polens første højskole blev oprettet i 1921 kun tre år efter landets uafhængighed. Siden har antallet af højskoler varieret fra under 10 til 79, og i dag er der knap 20 folkehøjskoler i landet. Skolerne har ofte været presset af en usikker økonomi og manglende støtte, men nu er det på tide at arbejde sammen for bedre rettigheder, lød det på konferencen fra Jakub Mincewicz, der er formand for den nye forening ”The Association of Polish Folk High Schools”.

”Grundtvigs idéer er meget aktuelle for os i denne tid. Højskolerne er ikke et eksperiment. Det er videnskabeligt bevist, at de kan noget særligt, og at vores viden er behøvet og nødvendig,” sagde han og tilføjede, at det for ham handlede om at uddanne og danne den unge generation.

Vi vil kunne repræsentere et behov i Polen og globalt.

Jakub Mincewicz, The Association of Polish Folk High Schools


I dag er ni højskoler medlem af den nye polske forening, hvilket ifølge Jakub Mincewicz er en god start. Under konferencen inviterede han alle de højskoler, som endnu ikke havde tilmeldt sig, til også at slutte sig til foreningen.

”Hvad får vi ud af samle os? Vi vil kunne repræsentere vores interesser bedre og sammen finde fonde og samarbejdspartnere. Vi vil kunne repræsentere et behov i Polen og globalt. Vi skal huske ikke kun at udvikle os individuelt. Vi tror på dette samarbejde,” sagde han.

Støtte fra den polske regering

De seneste år har der lydt international kritik af Polen for at bevæge sig i en antidemokratisk retning med det nationalkonservative parti PiS i spidsen. I begyndelsen af oktober kom landets fremtid i EU for alvor til debat, efter at den polske forfatningsdomstol erklærede, at den ikke føler sig nødsaget til at følge EU’s retsprincipper.

Vi har ikke tidligere prøvet at arbejde sammen med regeringer, da de ikke har været interesserede i os. Vores nuværende regering er den første i det frie Polen, som kom til os og bad os om at deltage i en dialog om højskolerne.

Ewa Smuk-Stratenwerth, Den Økologiske Højskole i Grzybów

Den frie højskoleform kan også virke fjern fra landets tilgang til uddannelse og demokrati. Men ikke desto mindre har regeringen rakt ud til højskolerne og banet vejen for en større støtte til skolerne. Det oplever Ewa Smuk-Stratenwerth, der er grundlægger og leder af Den Økologiske Højskole i Grzybów og også holdt oplæg på seminaret i Stettin.

”Vi har ikke tidligere prøvet at arbejde sammen med regeringer, da de ikke har været interesserede i os. Vores nuværende regering er den første i det frie Polen, som kom til os og bad os om at deltage i en dialog om højskolerne. De bad os dele vores problemer. Og de har accepteret et program, som er skrevet af os, og hvor vi for eksempel kunne sige nej til at få skrevet deres nationalistiske tilgang ind,” siger hun og tilføjer, at næste skridt er lovgivning.

Som jeg ser det, har folkehøjskoler virkelig ændret det danske samfund og været med til at gøre jer danske.

Ewa Smuk-Stratenwerth, Den Økologiske Højskole i Grzybów

Ewa Smuk-Stratenwerth tror på, at højskolerne kan få stor betydning for demokratiet i Polen.

”Som jeg ser det, har folkehøjskoler virkelig ændret det danske samfund og været med til at gøre jer danske. Det er en smuk arv, og I kan drøfte spørgsmål uden at være enige. Det har vi brug for i Polen. Vi behøver ikke kopiere den danske model helt, men vi kan bruge den til at plante frø og inspirere,” siger hun og tilføjer, at hun virkelig er glad for, at det lykkedes at samle så mange til seminaret.

”Der er folk, som kommer fra etablerede folkehøjskoler, som har fungeret i flere år, og folk fra skoler, som kun har navnet på plads. For mig er det et skridt fremad i historien for de polske højskoler,” siger hun.

Flere danske talere

Af danske talere var der blandt andet lektor Anders Holm, der talte om Grundtvig, lærer Peter Mogensen fra Brenderup Højskole, der holdt oplæg om bæredygtighed, og den tidligere underviser fra Den Frie Lærerskole i Ollerup Karl Kristian Ægidius, som modtog stor hyldest for sin støtte til de polske højskoler gennem årene. Derudover talte generalsekretær Elsebeth Gerner Nielsen om folkehøjskolernes rolle i demokratiseringen af samfundet.

Højskolerne er et af de eneste steder, hvor vi har frihed til at eksperimentere og finde svar på de store udfordringer, vi står over for i dag.

Elsebeth Gerner Nielsen, generalsekretær FFD

”Vi står ved en skillevej i historien. Vi skal udvikle nye tankegange og nye løsninger. Højskolerne er et af de eneste steder, hvor vi har frihed til at eksperimentere og finde svar på de store udfordringer, vi står over for i dag. For vi har mulighed for at gøre noget ekstraordinært. Bryde vaner. Lege med forestillinger om, hvordan verden kunne være, og finde løsninger i dem. Vi er glade for, at den polske regering støtter de polske højskoler og håber, at de også vil tage de nødvendige foranstaltninger for at sikre højskolerne i Polen økonomisk og lovgivningsmæssigt,” sagde hun blandt andet i sin tale.

 

Om seminaret

  • ”100 years of the folk high schools in liberated Poland (1921-2021)” blev afholdt den 4. og 5. oktober på The West Pomeranian Folk High School i Mierzyn i Polen. Den bliver holdt sammen med The Faculty of Social Sciences of the University in Szczecin, Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte og Polish Federation of Folk High Schools.
  • Folkehøjskolernes Forening deltog i seminaret i Polen. Målet med dagene var udveksling af viden, erfaringer og holdninger samt at arbejde for en højskolelov i Polen
Jakub Mincewicz er formand for den nye forening ”The Association of Polish Folk High Schools”.
Konferencen markerede 100-året for den første højskole i Polen.
Højskoleforstander Ewa Smuk-Stratenwerth deltog i konferencen i Stettin.