Ekskursioner – Covid.

Publiceret 18-11-2021

FFD opfordrer til, at man som skole har særlig opmærksomhed på, hvorledes ekskursioner og rejser kan afvikles bedst muligt i forhold til smitterisiko m.v.:

Vær opmærksom på de regler, der eksisterer i det land I rejser til, og forbered jer hjemmefra på, hvad der skal gøres ved opstået smitte. Er der f.eks. krav om isolation og kan dette imødekommes på destinationen. Skal eleverne testes offentligt/privat og hvad er omkostningerne ved dette.

Undgå problemer ved indrejse, check til stadighed op på aktuelle indrejseregler i det pågældende land. Er der krav om Coronapas ved indrejse og på destinationen.

Hvis elever bliver hjemme fra en ekskursion, f.eks. p.g.a. manglende vaccination, skal der tilbydes undervisning for at der kan udløses statstilskud for de pågældende elever.

Vær så tydelig som muligt i informationen til eleverne inden rejsen om hvorledes I tænker rejsen afviklet i forhold til smitterisiko m.v.