Digital Post fra offentlige myndigheder

Publiceret 03-11-2021

Digitaliseringsstyrelsen er i gang med udskiftning af løsningen der bruges til Digital Post. I det daglige det vi på skolerne kender fra virk.dk og e-boks.dk.

Da Digital Post i 2014 blev indført, blev alle højskoler taget med som berettiget til at være ”offentlige afsendere”. 

Bekendtgørelse om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post (retsinformation.dk) 

Det betyder i praksis en bedre pris end private virksomheder på afsendelse af digital post til borgere i e-boks. Men det medfører ikke nogen forpligtelse til at bruge anden løsning end det staten stiller til rådighed via virk.dk.

Ved udgangen af november træder den nye løsning i kraft, og i den forbindelse oplever skoler flere virksomheder som henvender sig for at tilbyde løsninger til håndtering af Digital Post. Der er dog ikke et krav om at man skal benytte en sådan løsning.

Læs mere om den nye aftale her: Næste generation Digital Post (digst.dk), hvor det også kan læses at Digitaliseringsstyrelsen samarbejder med e-Boks om at sikre en god og effektiv overgang fra den nuværende løsning til den nye, så der vil være så lidt gene for brugerne som muligt. Parterne er også i dialog om en aftale, så man fortsat kan læse digital post fra offentlige myndigheder på e-Boks.

Har du spørgsmål til dette kontakt Ivan Jeppesen 20858314.