Online sparring om Højskoler og Natur

Publiceret 01-03-2021

FFD afholder det første online sparrings- og inspirationsmøde om højskolernes forvaltning af egen jord. Vi skal dele erfaringer, idéudveksle, og de garvede får mulighed for at hjælpe nye initiativer på vej.

De sidste par år er Danmarks fokus på biodiversitet, og på hvordan vi som nation forvalter vores land, steget markant. Ny viden om sammenhæng mellem livsglæde, bæredygtighed, klima og natur er blevet udbredt, og nødvendigheden af en rig natur er nu endelig bredt anderkendt.

Vi har brug for mangfoldigheden, også artsmæssigt. Mange højskoler har allerede sat gang i forskellige tiltag, der skal og vil forberede forholdene for en mere artsrig natur, og flere er på vej. Derfor er tiden moden til diskussion og sparring om, hvordan vi som højskoler forvalter vores jord.

Læs også: Højskoler skaber ny naturskøn vandrerute med fortællinger undervejs

Sparringsmøde onsdag d. 24/3 kl. 16 - 18.

Program

  • 16.00: Velkomst, introduktion og kort præsentationsrunde
  • 16.15: kort præsentation af fire forskellige tiltag
  • 16.45: Sparring i grupper. (Alle deltagere vælger på forhånd et rum de gerne vil deltage i).
  • 17.45: Opsamling i plenum – Næste skridt og lancering af Facebook-gruppe

Mødet er gratis og KUN for højskolefolk. Alle højskolefolk er velkommen: Pedeller, køkkenfolk, undervisere, ledelse, bestyrelsesmedlemmer, de erfarne, de nysgerrige, de uvidende og de professionelle.

Deltag gerne med flere fra samme højskole og vælg meget gerne en gruppe, hvor du evt. kan bidrage med viden – Jo mere viden jo bedre.

Tilmeld dig sparringsmødet

Alle tilmeldte deltagere vil modtage et mødelink på den tilmeldte email-adresse. Evt. spørgsmål kan rettes til js@ffd.dk

Sparringsgrupper:

Skovhaver og permakultur
Hvordan går man i gang og hvordan inddrager man eleverne? Hvad er erfaringerne på de skoler der allerede er i gang? Hvad kræves der i opstartsfasen?

Uberørt skov
Flere højskoler ejer skov, og nogle ejer fredskov. Her diskuterer vi mulighederne for og erfaringerne med omlægning af eksisterende skov til uberørt skov. Lovgivning, økonomi, erfaringer.

Omlægning af landbrugsarealer
Flere højskoler ejer landbrugsjord; i egen varetægt eller bortforpagtet. Her drøfter vi muligheder og erfaringer med inddragelse af landbrugsjord til andre og mere biodiverse formål. Hvordan kommer man igang? Hvor får man hjælp? Hvad er der af lovgivning? osv.

Dyrehold og afgræsning
Få højskoler har allerede dyrehold (høns, grise, bier), og andre overvejer at gå den vej. Andre igen lader en tredjepart bruge højskolens jord til afgræsning. Hvad er der af udfordringer? Hvad siger lovgivningen? hvad gør man, når/hvis højskolen er lukket?

Vild med vilje
Flere højskoler lader et hjørne af grunden stå vildt. Men hvordan får man det bedste resultat, der både tilgodeser naturen, naboerne og højskolen selv? Tips og tricks til vedligehold og beplantning.

Økologisk egenproduktion
Hvad er lovgivningen omkring produktion til eget køkken? Hvor meget kan man producere? Erfaringer i samarbejde med lokale producenter, der hjælper/dyrker på højskolens jord.

Læs også: Frirummet arrangerer folkeoplysende frirumsdebatter