Nyt netværk for vejledere på højskoler

Publiceret 22-03-2021

Vil du være med til at præge højskolernes vejledningsindsats? Og er du interesseret i erfaringsudveksling og inspiration på vejledningsområdet?

Højskolerne skal ifølge Højskoleloven tilbyde eleverne vejledning om studie og erhverv. Men vejledning på en højskole er også meget andet. Samtaler om hvem vi er, og hvad vi vil, er en del af højskolens kerne og giver et særligt udgangspunkt for at vejlede eleverne. I denne tid med restriktioner og stor usikkerhed er oprettelsen af et netværk måske mere aktuelt end før med fokus på at skabe de bedste overgange for højskolens elever.

I det nye netværk vil der være fokus på at bringe FFD’s vejledningsindsats tættere på praksis og på højskolernes behov. Det betyder ikke noget, om du har været vejleder på din højskole i en årrække eller først lige har fået opgaven – alle er velkomne! Møderne i netværket vil kredse om følgende:

  • Ca. fire årlige møder (som udgangspunkt virtuelt)
  • Sparring ift. kurser, konferencer og materialer
  • Inspiration og erfaringsudveksling
  • Viden om aktuelle studietekniske emner
  • Eksterne oplæg (f.eks. fra Studievalg eller forsker)

Er du interesseret?

Hvis du har spørgsmål til netværket, er du meget velkommen til at kontakte Mette Kylsø, mk@ffd.dk, 22188825. På det første møde vil vi sammen finde en passende ramme og prioritere indhold. Netværket er et rigtig godt sted at møde højskolelærere og vejledere fra hele landet, få inspiration til sin egen praksis og bringe relevant viden videre til kollegaer på skolen.

Deltag i det første møde

Du kan tilmelde dig via nemtilmeld eller ved at sende en direkte mail til mk@ffd.dk inden d. 12. april.

Første møde finder sted online på Zoom d. 15. april 2021 kl 13.00-14.30. Deltagelseslink sendes inden mødet. 

Tilmelding til opstartsmødet