Lønkompensation og timelærere

Publiceret 22-03-2021

Erhvervsstyrelsen har ændret praksis i forhold til kontrakter, der løbende fornys.

FFD har forespurgt i Erhvervsstyrelsens afdeling for lønkompensation vedrørende timelønnede på korte tidsbegrænsede kontrakter, hvor de timelønnede kommer igen år efter år på fornyede korte tidsbegrænsede kontrakter.

F.eks. en lærer der er ansat 14. december – 30. december 2019 og igen 14. december – 30. december 2020.”

Vedrørende spørgsmålet om ansættelser og kontrakter, har Erhvervsstyrelsen ændret praksis ift. kontrakter, der løbende fornys. Hvis virksomheden kan dokumentere, at den ansatte har været ansat før den 7. december 2020 (med tidligere kontrakter) og uden afbrydelser i ansættelsesforholdet i løbet af kompensationsperioden, kan man godt søge lønkompensation for den ansatte.

Praksisændringen er kommet på baggrund af, at Erhvervsstyrelsen vil imødekomme virksomheder, der i praksis har ansatte tilknyttet før skæringsdatoen, men hvor der forekommer ændringer i ansættelsesperioden. 

Medarbejderstaben opgøres pr. den 6. december 2020, når der søges til den generelle lønkompensationsordning ved Erhvervsstyrelsen.

Det forventes, at Kulturministeriet følger Erhvervsstyrelsens praksisændring.