Krav om mundbind på højskolerne fjernes

Publiceret 24-03-2021

Kravet om at bære mundbind eller visir på folkehøjskoler gælder fra 24. marts ikke for ansatte og elever. Ansatte og elever har dog fortsat ret til at bære mundbind eller visir, hvis de ønsker det.

Mundbindskrav gælder stadig besøgende

Kravet om at bære mundbind eller visir på folkehøjskoler gælder fortsat for besøgende, oplægsholdere og andre personer, der er tilknyttet højskolen, men ikke ansat.

For eksterne oplægsholdere, undervisere og lignende gælder kravet dog ikke, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder, idrætslokaler og lignende.

Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir er undtaget krav om brug af mundbind eller visir.

Der er krav om, at der på folkehøjskolerne opsættes information om kravet om at bruge mundbind/visir samt at folkehøjskolerne sikrer, at der kun gives adgang til besøgende, oplægsholdere og andre, hvis de bærer mundbind eller visir og at disse overholder kravet.

Læs mere om retningslinjerne for genåbning af lange kurser og Q&A fra Kulturministeriet.