Info fra KUM vedr. test og GDPR

Publiceret 31-03-2021

I forbindelse med testning under fase 2 er der en række forpligtelser for højskolen vedrørende GDPR. De bliver beskrevet nedenfor.

Samtykke og informationsskrivelse

GDPR reglerne kræver, at visse informationer er opfyldt til hver enkel elev/ansat. En testet person skal afgive et informeret samtykke(der gives, når personen lader sig teste) og skolen har en oplysningspligt til at informere omkring, hvad den testede persondata bliver brugt til m.m.

Kulturministeriet har lavet følgende dokumenter, hvor højskolerne kan få hjælp til at løfte disse forpligtelser. Informationsmaterialet kan leveres til den enkelte elev/ansat før første test. Q&A bedes højskolen læse for svar på praktiske spørgsmål der er opstået. Brevet har en række oplysninger fra Kulturministeriet af praktisk anvendelighed på højskolen.

Informationsmateriale til udlevering (Underretning om behandlingen af personoplysninger som led i selvpodning under supervision på folkehøjskoler). English version 

Q&A om GDPR i fase 2

Brev fra Kulturministeriet