Foreløbig ingen lønregulering pr. 1. april 2021

Publiceret 25-03-2021

Lønnen for april (og evt. maj) 2021 må udmøntes på baggrund af den nuværende kendte reguleringsprocent. Når overenskomsten er endeligt godkendt, skal lønnes efterfølgende tilbagereguleres pr. 1. april 2021.

Medarbejder– og Kompetencestyrelsen har endnu ikke offentliggjort en reguleringsprocent gældende fra d. 1. april 2021, da aftaleforliget  for overenskomsten på Statens område ikke er endeligt accepteret ved ur-afstemning. FFD har derfor ikke mulighed for at lave en ny løntabel på nuværende tidspunkt.  

Der er med forliget aftalt en generel lønstigning på 0,8 % pr. 1. april 2021, hvilket betyder, at det vil blive nødvendigt med efterregulering når reguleringsprocenten offentliggøres.

FFD orienterer, så snart den nye reguleringsprocent er offentliggjort og en ny løntabel er lagt på FFD.dk.