Vedr. kompensationsordningerne for faste omkostninger og lønkompensation for folkehøjskolerne

Publiceret 06-05-2021

FFD har fået svar fra Slots- & Kulturstyrelsen på om man som højskole skal søge om kompensation for faste omkostninger og lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen eller hos Slots- og Kulturstyrelsen

Skal man søge om kompensation for faste omkostninger og lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen eller hos Slots- og Kulturstyrelsen?

Der søges gennem Slots- og Kulturstyrelsen for højskoler, der i 2020, har modtaget mere end 50 % i offentligt driftstilskud grundet Covid19-tilskud, og driftstilskuddet forventes vedvarende at være over 50 %.

”Ved vedvarende tilskud til drift forstås, at tilskuddet med forbehold for vedtagelsen af årlige bevillingslove mv. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner og regioner forventes ydet tidsubegrænset eller i en periode på 3 på hinanden følgende regnskabsår eller mere. Et vedvarende driftstilskud er således kendetegnet ved, at det forventes ydet i en periode på mindst 3 år, at det kan anvendes til dækning af udgifter inden for institutionens ordinære daglige drift, og at anvendelsen af tilskuddet ikke er afgrænset til en tidsbegrænset periode og/eller et bestemt formål.”

Det gælder også selvom skolen i 2018 og 2019 har modtaget mindre end 50 % af deres indtægter i offentligt driftstilskud.

Alle andre skoler skal søge om kompensation for faste omkostninger og lønkompensation gennem Erhvervsstyrelsen.

Hvis en skole i 2020 søgte kompensation ved Erhvervsstyrelsen, skal der således også i 2021 søges lønkompensation og kompensation for faste omkostninger ved Erhvervsstyrelsen, såfremt der også i 2021 og fremadrettet forventes driftstilskud på mindre end 50% af de ordinære driftsudgifter.

Hvis Erhvervsstyrelsen mod forventning afviser at behandle ansøgning om kompensation, på baggrund af fortolkning af vedvarende driftstilskud, kan skolen rette henvendelse til Slots og Kulturstyrelsen i stedet.