Slutafregning til Erhvervsstyrelsen senest 30. juni

Publiceret 06-05-2021

Erhvervsstyrelsen er i fuld gang med slutafregningen for økonomisk kompensation modtaget i 2020. Fristen for at indberette dokumentation for kompensationen er den 30. juni 2021.

Højskolerne skal indberette dokumentation for udbetalt kompensation

Senest 30. juni 2021 skal højskolerne indberette dokumentation for udbetalt kompensation fra følgende ordninger inden for de angivne perioder:

  • Kompensation for udgifter til faste omkostninger fra 9. marts til 8. juli 2020
  • Lønkompensation udbetalt til virksomheder fra 9. marts frem til d. 29. august 2020

Erhvervsstyrelsen opfordrer til, at afrapporteringen sker hurtigst muligt. De har i den forbindelse lavet en vejledning til at komme igang med slutafregningen.

Se vejledningen Hjælp til at komme i gang med slutafregning

Læs mere om slutafregningen hos virksomhedsguiden

Særligt for skoler, der søger lønkompensation hos Slot- og Kulturstyrelsen

Skoler, der søger lønkompensation fra Slots- og Kulturstyrelsen kan følge med på nedenstående side ift. hvornår afrapporteringen skal finde sted. Kontakt Slots- og Kulturstyrelsen, hvis man som højskole er i bekneb. Fristen for afrapportering for den generelle lønkompensationsordning hos SLKS for perioden 9. marts 2020 til 29. august 2020 er udskudt til 31. maj 2021.

Slots- og Kulturstyrelsens afrapporteringsside

Se FFDs overblik over frister for ansøgning og afrapportering