Nyt om puljerne for tabt deltagerbetaling og lønkompensation

Publiceret 20-05-2021

Fristen for at ansøge om tabt deltagerbetaling er udskudt til d. 2. august 2021, mens fristen for at søge lønkompensation hos SLKS er udskudt til d. 30. juni.

Puljen for tabt deltagerbetaling skal søges inden d. 2. august

Puljens ansøgningsfrist er blevet forlænget til 2. august 2021.

Slots- og kulturstyrelsen oplyser at Højskolerne skal have ansøgt de generelle puljer for lønkompensation og faste omkostninger ved henholdsvis Slots- og Kulturstyrelsen og Erhvervsstyrelsen før der kan søges for tabt deltagerbetaling. Højskolen behøver ikke at have fået svar på ansøgningerne, men kan angive de søgte beløb for de respektive puljer, når der ansøges om tabt deltagerbetaling.

Højskolerne skal søge de generelle puljer for lønkompensation og faste omkostninger. Højskolerne skal altså ikke søge light udgaver af puljerne eller ordningen for tvangslukkede institutioner.

Afrapportering for tabt deltagerbetaling forår/sommeren 2020 behøver ikke være færdigbehandlet for at højskolen kan søge om den nye pulje for tabt deltagerbetaling for perioden december 2020-april 2021. Der er tale om to forskellige puljer.

Lønkompensation ved Slots- og Kulturstyrelsen vil blive forlænget

Slots- og kulturstyrelsen oplyser, at puljen for lønkompensation er blevet forlænget til 30. juni 2021. Ansøgningsfristen for denne pulje er pt. 28. maj 2021, hvorfor det må forventes at ansøgningsfristen bliver forlænget.

Se oversigt over de relevante puljer, ansøgningsfrister mv.