Nyt om lønkompensation og faste omkostninger ved Slots- og Kulturstyrelsen

Publiceret 26-05-2021

Fristen for at søge hhv. kompensation for faste omkostninger og lønkompensation hos Slots- og Kulturstyrelsen er nu udskudt til 31. august 2021.

Frister forlænget til 31. august

Slots- og Kulturstyrelsen oplyser, at ansøgningsfristerne for puljerne vedrørende lønkompensation og faste omkostninger er blevet forlænget til d. 31. august 2021.

Puljen for tabt deltagerbetaling har ansøgningsfrist d. 2. august 2021.

Alle puljer kan nu søges

Højskolerne skal have ansøgt de generelle puljer for lønkompensation og faste omkostninger ved henholdsvis Slots- og Kulturstyrelsen og Erhvervsstyrelsen før der kan søges for tabt deltagerbetaling. Højskolen behøver ikke at have fået svar på ansøgningerne, men kan angive de søgte beløb for de respektive puljer, når der ansøges om tabt deltagerbetaling.

Da højskolerne er fuldt ud åbne pr. 21. maj 2021 og der ikke forventes yderligere nedlukninger foreløbigt, anbefales det, at højskolerne får sendt ansøgningerne ind for alle tre puljer snarest muligt.

Se FFDs overblik over ansøgningsfrister (NB: ændringer kan forekomme)