Korte kurser åbner og dageleverne kan vende tilbage

Publiceret 18-05-2021

Ny politisk aftale medfører, at der åbnes for korte kurser og at dagelever kan vende tilbage til højskolerne d. 21. maj 2021. De gældende retningslinjer forventes at blive justeret i løbet af juni.

Dagelever kan vende tilbage og korte kurser genåbner

Regeringen indgik igår en ny aftale med en række partier som led i den gradvise genåbning af samfundet. Det betyder, at der åbnes for korte kurser og at dagelever på folkehøjskoler også kan vende tilbage pr. d. 21. maj 2021.

Retningslinjer videreføres og forenkles

Det fremgår af aftaleteksten, at der arbejdes for en ensretning og forsimpling af videreførte retningslinjerne på hhv. de korte og lange kurser på højskolerne. Det fremgår ikke konkret hvordan denne forenkling vil finde sted, men der vil være drøftelser herom i løbet af juni. Højskolerne må derfor indtil videre arbejde ud fra de allerede offentliggjorte retningslinjer for hhv. lange og korte kurser. 

Læs aftaleteksten her

Find retningslinjerne for de korte og lange kurser her