Kompensation for udgifter til test på vej

Publiceret 06-05-2021

Der er afsat en pulje på 2 mio. kr. til kompensation for højskolernes pålagte testprocedurer. Slots- og kulturstyrelsen forventer at kunne udbetale kompensationen snarest.

Puljemidler fordeles efter årselevtal

Slots- og Kulturstyrelsen oplyser, at puljen til kompensation for højskolernes ekstraudgifter ved højskolernes pålagte selvtestprocedurer er på 2 mio. kr. Puljen vil blive fordelt forholdsmæssigt mellem skolerne ud fra det årselevtal, der danner grundlaget for statstilskuddet i 2020. For nyetablerede skoler laves der særlige aftaler.

Styrelsen oplyser, at man forventer snarest at kunne udbetale kompensationerne.