Ens retningslinjer for de korte og lange kurser

Publiceret 21-05-2021

Muligheden for at afholde korte kurser fra 21. maj medfører justeringer i retningslinjerne for lange og korte kurser, som nu er enslydende.

Fælles retningslinjer for korte og lange kurser

Kulturministeriet har opdateret retningslinjerne for folkehøjskolernes lange og korte kurser pr. d. 21. maj. Der gælder nu de samme regler for både lange og korte kurser - herunder opdeling i primærgrupper af op til 30 personer. 

Find retningslinjerne her

Nye lempelser ift. testkrav

I de nye retningslinjer er der to vigtige lempelser af testkrav:
  1. Immunitet gælder for påvist corona som er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammel.
  2. Man er fritaget fra test, hvis man kan fremvise dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid19, dog mindst 14 dage og højst 42 dage efter første dosis.

Særligt om aktiviteter for børn

Der er desuden tilføjet følgende i forhold til aktiviteter for børn på korte kurser:

  • Dagsaktiviteter for børn op til 18 år i forbindelse med afvikling af korte kurser kan organiseres i faste legegrupper med et fast antal ledere per gruppe, så længe forsamlingsforbuddene overholdes.
  • Der kan tages udgangspunkt i legegrupperne i forhold til undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær. Anbefalingen om afstand skal så vidt muligt overholdes i legegrupperne. Hvor det ikke er muligt, anbefales der stor opmærksomhed på særligt håndhygiejne, hosteetikette og forebyggelse af kontaktsmitte. Dette
    gælder særligt i forbindelse med idræt og andre tilsvarende aktiviteter med bevægelse og/eller fysisk kontakt.
  • Blanding af børn mellem grupperne begrænses. Børnene kan dog i mindre omfang samles på tværs, i det omfang det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt blandt andet i forhold til børnenes trivsel. Også her er det særligt vigtigt at efterleve anbefalinger om høj rengørings- og hygiejnestandard.
  • Aktiviteterne anbefales så vidt muligt tilrettelagt udendørs eller andre steder, hvor det er nemmere at holde afstand. Udendørs aktiviteter indrettes så vidt muligt forskudt, så mange børn ikke har aktiviteter på samme tid.