Afrapportering af udgifter til test

Publiceret 26-05-2021

FFD har udarbejdet en oversigt over hvilke udgifter der kan medregnes, når højskolerne skal opgøre deres udgifter til test.

Hvilke udgifter kan medregnes?

Slots- og Kulturstyrelsen understreger at udgifterne skal være stedkommet af, at skolen er pålagt at selvteste i henhold til ”bekendtgørelse om restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19”.

De omkostninger, der kan medregnes i afrapporteringen til styrelsen kan således være:

  • Udgifter til uddannelse af supervisorer
  • Løn til supervisorer
  • Transport af smittede/potentielt smittede elever
  • Omkostninger i forbindelse med opbevaring af værnemidler
  • Omkostninger i forbindelse med administration af test og testresultater
  • Nødvendige indkøb af rengøringsartikler mv. 
  • Indkøb af elektronisk udstyr, fx scannere

Listen er ikke udtømmende, men kan bruges vejledende.