Retningslinjerne er blevet forenklede

Publiceret 23-06-2021

Kulturministeriet har udsendt nye, forenklede retningslinjer. Retningslinjerne medfører ikke substantielle forandringer for folkehøjskolerne.

Nye forenklede retningslinjer

Kulturministeriet har opdateret retningslinjerne for højskolernes korte og lange kurser. Denne gang er der primært tale om en forenkling af de eksisterende retningslinjer og ikke substantielle ændringer.

Læs retningslinjerne

Hvad er lavet om?

I de nye retningslinjer er en række afsnit om rengøring og udluftning blevet slettet. Afsnittene "Undervisning" og "Afholdelse af sociale arrangementer samt studieture og lignende" er ligeledes slettet fra tabellen nederst i dokumentet.

Et par steder er der nye formuleringer, fx står der nu:

Hvem er ansvarlig for overholdelsen af regler og retningslinjer?
En forsvarlig afvikling af aktiviteter indebærer, at ledelse og ansatte for hver folkehøjskole eller de i øvrigt ansvarlige tager fælles ansvar for, at aktiviteterne sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt, herunder:

  1. Isolation af smittede personer med fokus på at bryde smittekæder gennem brug af fokuseret screening, test ved symptomer og effektiv smitteopsporing
  2. Reduktion af dråbesmitte med fokus på ansigt-til-ansigt kontakt, hosteetikette, afstand, antal, hyppighed, varighed, luftskifte og brug af barrierer
  3. Reduktion af kontaktsmitte med fokus på håndhygiejne og rengøring af kontaktpunkter

Kraftig opfordring til test i august og september

Det seneste aftalepapir om genåbning af samfundet indeholder en justering af testkravet. Det betyder at fra den 1. august 2021 til 30. september 2021 vil folkehøjskoler være omfattet af en kraftig opfordring - og altså ikke et krav - om to ugentlige test. FFD er i gang med at undersøge, om skolerne kan søge kompensation i forbindelse med udgifter til test i denne periode.