Retningslinjer opdaterede i forhold til sociale arrangementer mm.

Publiceret 03-06-2021

Kulturministeriet har offentliggjort et nyt sæt retningslinjer med nærmere beskrivelser af hvordan sociale arrangementer og
studieture kan afvikles.

Sociale arrangementer og studieture kan afholdes 

Af retningslinjerne fremgår det, at sociale arrangementer og studieture kan afholdes inden for primærgrupperne. 

God planlægning og corona-plan

Retningslinjerne indeholder derudover anbefalinger ift. planlægning af ture og arrangementer, herunder hvordan man skal forholde sig i tilfælde af et smitteudbrud. 

Se retningslinjerne her