Periodisering af statstilskud

Publiceret 02-06-2021

Erhvervsstyrelsen har besvaret et spørgsmål ang. periodisering af statstilskud.

Statstilskud skal periodiseres

I forbindelse med ansøgning om kompensation for faste omkostninger hos Erhvervsstyrelsen (virk.dk), for skoler, hvor statstilskudder udgør mindre end 50% af omsætningen, har der været tvivl om hvorvidt der skal foretages periodisering af statstilskuddet.

Erhvervsstyrelsen oplyser at såfremt efterreguleringen af statstilskuddet vedrører det tilskud, der er modtaget for hele året i 2021, da skal tilskuddet periodiseres ud over hele året 2021.

Denne oplysning har betydning for opgørelsen af omsætningstabet og således for om højskolen opfylder kravene, der er gældende for puljen for faste omkostninger.