Ny genåbningsaftale på plads

Publiceret 10-06-2021

Natten mellem d. 9-10. juni forhandlede politikerne en ny genåbningsaftale på plads. Det medfører en række ændringer, der også får betydning for højskolerne.

Ny stor genåbningsaftale

Med den nye aftale udfases mundbindskravet, ligesom der lempes på en række øvrige restriktioner. 

Læs aftalepapiret: Aftale om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni 2021

Aftalens betydning for folkehøjskolerne

FFD mener for nuværende at kunne sige, at aftalen medfører følgende ændringer for højskolerne: 

  • Mundbindskravet ophæves alle steder (bortset fra for stående i offentlig transport) fra d. 14. juni. Eksterne besøgende behøver således ikke længere bære mundbind på højskolerne.
  • Der vil blive indført en dokumentationsordning for fritagelse for test i løbet af juni, som vil gøre det lettere at håndtere kontrol af coronapas/fritagelse.
  • Coronapas kræves fortsat ved ankomst til kurser. Dog ophæves kravet om coronapas for folkeoplysningsområdet pr. 14. juni - dvs. at der ikke vil være krav om fremvisning af pas ved f.eks. foredrag på højskolerne med deltagelse af borgere fra lokalområdet mv.
  • Højskolerne er fortsat underlagt testkrav indtil 1. august, hvorefter kravet omlægges til en kraftig opfordring til 2 ugentlige tests til og med september.

Aftalen medfører dog også en række spørgsmål, herunder nærmere krav om primærgrupper og retningslinjer for fællessang. FFD arbejder på at få afklaret disse spørgsmål snarest.