Dialogmøde for vejledere 2021: Ungdom under pres

Publiceret 28-06-2021

Da sidste års dialogmøde blev aflyst, var der rekordmange tilmeldte. Temaet ”unges trivsel” talte til mange på kryds og tværs af vejledningssektoren. Derfor bliver store dele af programmet også gentaget, da temaet jo – desværre – ikke er blevet mindre aktuelt under nedlukningen.

Efter mere end et år med corona som følgesvend, og dermed en lang række aflysninger og udskydelser, er det endelig muligt igen at invitere til dialogmøderne for vejledere, som i år ekstraordinært bliver afholdt til oktober.

Årets program

Under titlen ”Ungdom under pres”, skal vi se nærmere på, hvad der er på spil for unge i dag, og hvad der karakteriserer den mistrivsel, som flere og flere unge oplever.

Vi skal høre bud på, hvordan man kan stille sig i vejledningssammenhænge og ikke mindst høre perspektiver fra en gruppe unge, der har oplevet mistrivsel på forskellig vis i løbet af deres uddannelser. Foruden debat og erfaringsudveksling blandt deltagerne, vil der være indspark fra forskere og en række eksperter bl.a. fra Center for Ungdomsforskning.

Perspektiverne og samtalerne skal forhåbentligt bringe os tættere på spørgsmålet: Hvordan kan vi hjælpe unge med at finde veje i en hverdag, der for flere opleves som presset og uoverskuelig?

Dialogmødet i København d. 7. oktober

Dialogmødet i Vejle d. 14. oktober

Hvad er dialogmøderne?

Dialogmøderne er regionale møder henvendt til vejledere fra højskoler, videregående uddannelser, Studievalg, Ungdommens Uddannelsesvejledning, ungdomsuddannelser m.fl. Der afholdes både et dialogmøde på Sjælland og et i Jylland.

Med udgangspunkt i et bredt tema vil der blive lagt op til debat og erfaringsudveksling på tværs af vejledningsinstanser, for at styrke samarbejde og understøtte gode overgange for unge i det danske uddannelsessystem.