Coronapas-app'en er i luften

Publiceret 01-06-2021

Myndighederne har lanceret en ny app som kursister kan anvende, når de skal dokumentere fx vaccination, immunitet eller test ved ankomst til korte kurser. Her kan du læse mere om app'en og om hvordan coronapasset kontrolleres.

Coronapas-app'en kan bruges som dokumentation

Med coronapas-app'en kan kursister på folkehøjskolerne fremvise dokumentation for vaccinationsstatus, tidligere smitte med COVID-19 indenfor de seneste 180 dage eller negativ test inden for de seneste 72 timer. Bemærk at app'en ikke indeholder information om eventuel fritagelse for test i form af lægeerklæring mv. 

App'en er et supplement til andre dokumentationsformer, fx MinSundhed-app'en eller udprintet dokumentation. Der er altså ikke krav om, at kursisten bruger coronapasapp'en, men app'en kan gøre det lettere at tjekke kusisters aktuelle situation. 

For højskolerne er app'en relevant i forhold til modtagelse af kursister på korte kurser eller ved større arrangementer fx generalforsamlinger, hvor coronapas er påkrævet som følge af retningslinjerne for større forsamlinger. 

Kræver ikke ID

App’en er udviklet under hensyntagen til datasikkerhed og GDPR og indeholder derfor så lidt information som muligt. Brugeren kan vælge at vise navn og fødselsdato i forbindelse med fremvisning af passet, men det er ikke et krav. App'en bruges altså uden fremvisning af ID, hvilket også fremgår af den seneste bekendtgørelse (940):

"§3, Stk. 4. Dokumentation for covid-19-test kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Af dokumentationen for covid-19-testen skal følgende oplysninger fremgå: 1) Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort. 1. pkt. gælder ikke for dokumentation ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elemeter på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” samt af sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed” med bevægelige elementer, der beskytter mod kopiering fra appen."

Sådan kontrolleres coronapasset

Coronapasset kan kontrolleres ved at bruge den indbyggede scanner-funktion i app'en (fra en smartphone), ved brug af fx Zebra-scannere eller ved visuel kontrol.

Visuel kontrol betyder, at kontrolløren kigger på skærmen og kontrollerer de visuelle effekter, der optræder på hhv. den grønne bjælke og ved kongekronen øverst i højre hjørne. De bevægelige elementer er implementeret i app'en for at undgå, at kursisten blot viser et screenshot af et tidligere gældende coronapas.

Print onepager: Kontrol af coronapas i app'en

Læs step-by-step-vejledning til kontrol

Læs Q&A om brug af app'en

Læs pressemeddelelse om app'en