Nye årselevtal viser fald i aktivitet på korte kurser – og stigning på de lange

Publiceret 29-01-2021

De seneste årselevtal fra Kulturministeriet viser en tilbagegang i aktiviteten på højskolernes korte kurser, mens udviklingen fortsætter i positiv retning for de lange kurser. Det samlede årselevtal er stort set uændret.

30% nedgang på korte kurser

Den årlige opgørelse over årselevtal på landets højskoler fra Kulturministeriet viser, at der for skoleåret 2019/20 har været en nedgang i aktiviteten på højskolernes korte kurser på godt 30 procent sammenlignet med året før.

Samtidig er aktiviteten på de lange kurser (mere end 12 uger) steget med mere end 3 procent. Det samlede årselevtal er stort set på samme niveau med en lille tilbagegang.

En årselev svarer til én elev i 40 uger.

Årselevtal for skoleåret 2019/20

(tallene i parentes er årselevtallene for 2018/19)

Årselevtal i alt: 5.799 (5844)

Årselevtal for korte kurser: 507 (736)

Årselevtal for mellemlange kurser: 264 (268)

Årselevtal for lange kurser: 4996 (4840)

Årselevtal for unge uden kompetencegivende ungdomsuddannelse: 563 (535)

Årselevtal, aktiverede: 32 (41)