Ny politisk aftale sikrer, at højskoler overlever nedlukningen

Publiceret 20-01-2021

Regeringen har sammen med Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet besluttet at udvide den økonomiske hjælp til folkehøjskolerne.

Højskolerne beholder statstilskuddet

Danmarks folkehøjskoler får nu en samlet kompensationsordning for tabt deltagerbetaling på både korte og lange kurser i perioden fra 9. december 2020 til og med 7. februar 2021.

Med ordningen kan højskolerne blive kompenseret for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling.

Folkehøjskolernes aconto statstilskud bliver i perioden med de skærpede restriktioner reguleret ud fra antal tilmeldte elever pr. 29. december 2020. Når eleverne vender tilbage til skolerne, beregnes tilskuddet ud fra det faktiske antal elever.

I tilfælde af at restriktionerne forlænges efter den 7. februar 2021, forlænges ordningen for tabt deltagerbetaling også.

Læs mere om kompensationsordningen her

Krav om at søge generelle kompensationsordninger

Der vil ligesom med aftalen for de korte kurser fra 16. december 2020 blive stillet krav om, at højskolerne først har søgt de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og lønkompensation i relevant omfang, ligesom udgifter skal være forsøgt nedbragt.

Kulturministeren siger:

Folkehøjskolerne ligger øde hen og mister derved en stor del af deres indtægtsgrundlag fra eleverne. Det stiller folkehøjskolerne i en yderst skrøbelig position, og vi vil ikke efterlade dem tilbage på perronen. Derfor kan de beholde deres statstilskud og kan nu også få kompensation for det økonomiske tab, de manglende kursister medfører.

Joy Mogensen, Kulturminister