Ja tak til debat om Højskolesangbogen, nej tak til trusler

Publiceret 09-01-2021

Første oplag af Højskolesangbogens 19. udgave er udsolgt. Folkehøjskolernes Forening kan se tilbage på megen debat om sangbogen siden udgivelsen. Foreningen byder al debat velkommen, men tager selvfølgelig kraftigt afstand, når denne debat bliver til personlige trusler mod Sangbogsudvalget.

Godt med debat om Højskolesangbogen - nej tak til trusler

Folkehøjskolernes Forening (FFD) glæder sig over, at Højskolesangbogens 19. udgave er solgt i 120.000 eksemplarer og lige nu udsolgt. Det vidner om, at bogen er relevant. Det er den i kraft af jævnlig fornyelse med nye sange og andre, som glider ud. Sådan har det været i mere end 125 år.

Fornyelsen af den 19. udgave består bl.a. i mange nye sange og salmer med klangbund i nutidens kultur. Hertil kommer salmer og sange, som er skrevet for mange år siden, men som udvalget har ment burde være en del af den nye sangbog. Flere kvindelige forfattere og komponister er også en væsentlig fornyelse.  

Foreningen tager afstand fra trusler

Fornyelse skaber debat. Det er også tilfældet med den 19. udgave, herunder mange konstruktive meningsudvekslinger. Debat er sundt. men debatten og kritikken må foregå på en ordentlig måde. FFD tager derfor stærkt afstand fra de trusler, som Sangbogsudvalgets medlemmer har været udsat for, og som nu er omtalt i forskellige medier. De hører ingen steder hjemme. 

Højskolen som idé drejer sig blandt andet om at fremme oplysning og samtale til fordel for større forståelse for hinanden i al vores forskellighed. Sådan skal det fortsat være.

Læs mere om Højskolesangbogens lange historie her: https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/

Højskolesangbogen udkommer på Folkehøjskolernes Forenings forlag, Forlaget Højskolerne. Andet oplag forventes at være på gaden midt i februar.