Højskolerne modtager 3-årig bevilling fra Europa-Nævnet på 1,45 mio kr.

Publiceret 11-01-2021

Med en ny bevilling fra Europa-Nævnet kan Højskolerne også de næste tre år sætte fokus på Europa og EU

Unge fra Young Europe is Voting møder kommissionsformand Ursula von der Leyen i Berlin i 2019. Projektet var støttet af Europa-Nævnet. Foto: Nyt Europa

Det er så super godt, at vi igen får en sådan bevilling, da det sikrer, at vi som højskoler kan blive ved med at tilbyde vores elever og lokalsamfund viden og debat om EU-emner. I forhold til al den polarisering vi ser i både USA og med begivenheder som Brexit har vi som højskoler et særligt ansvar for at adressere internationale spørgsmål i en europæisk og dansk sammenhæng og gøre det relevant i en lokal og ansvarsfuld kontekst.

Formand for Højskolernes Internationale Udvalg, Claus Staal, Den Internationale Højskole

Folkehøjskolernes Forening har modtaget en 3-årig bevilling fra Folketingets Europa-Nævn. Det er anden gang, at FFD får godkendt en 3-årig bevilling fra Europa-Nævnets pulje B. Bevillingen lyder på i alt 1,45 mio. kr. og går til forskellige EU-aktiviteter i årene 2021-2023.

De seks aktiviteter, der er bevilget midler til, spreder sig over tre år:

  • EU i kommunalvalgene: Oplæg- og debataftener med fokus på politiske emner som er relevante i både kommunalpolitisk og EU politisk kontekst i anledning af kommunalvalgene i Danmark i 2021.
  • Debatter på højskolerne: 10 årlige debatarrangementer i 2022 og 2023 for elever og lokalsamfund.
  • Medieproduktioner om Unge og EU: Fokus på EU relaterede emner som opleves særligt relevant for unge, fx uddannelsespolitik; køn og ligestilling; klima og miljø samt unges politiske deltagelse. Medieproduktionerne vil blive promoveret for alle landets 70 højskoler, men det producerede materiale vil også blive stillet til rådighed for f.eks. folkeskolen, efterskoler og gymnasier.
  • Klimafestival 2022: Støtte en EU-dimension i det globale bæredygtighedsprojekt for højskoler støttet af CISU. Med aktiviteten søger FFD at understøtte og sikre det europæiske perspektiv på klimafestivalen via deltagelse af europæiske unge og parlamentarikere.
  • Young Europe on the Road: Som optakt til EP-valget i 2024 ønsker FFD at forberede et nyt europæisk Ungdomstopmøde inspireret af Young Europe is Voting (YEiV, 2019). I 2023 vil vi derfor lave en tur rundt på danske højskoler med unge fra YEiV, hvor vi tager en åben statusdebat om de emner som: Youth under pressure; Identity and Culture; Refugees and Migration; Climate og EU in the World.
  • De unges EU: Som opsamling på Young Europe on the Road slutter vi af med en national event med deltagelse af de danske MEP’s, som også deltog i Young Europe eventen i 2019. Mødet kunne fx være i Landstingssalen. Her vil de unge diskutere deres analyse og visioner med politikerne.

Ønsker du mere inspiration til din undervisning om Europa eller EU?

Besøg temasiden

Daniel Aleksander Kern
Udviklingskonsulent
Strategiske indsatser

Projektleder inden for demokrati, Norden, Europa, fonde, konferencer.
Sekretær for FFDs bestyrelse og Nordisk Folkehøjskoleråd.