FFD’s formand Lisbeth Trinskjær på fuld tid fra årsskiftet

Publiceret 20-12-2021

Formanden for Folkehøjskolernes Forening, Lisbeth Trinskjær, går fra 1. januar og frem til foreningens generalforsamling i oktober op på fuld tid. Det sker i første omgang primært for at styrke arbejdet med at ansætte en ny generalsekretær. Det er dog samtidig bestyrelsens ønske, at ordningen på generalforsamlingen gøres permanent for at styrke det politiske arbejde.

Lisbeth Trinskjær - forperson for FFD

I forlængelse af Elsebeth Gerner Nielsens afgang som generalsekretær i november har FFD’s bestyrelse besluttet at bede formand Lisbeth Trinskjær om at være formand på fuld tid i en periode. Fra den 1. januar og frem til foreningens generalforsamling i oktober vil Lisbeth Trinskjær således have sin daglige gang i Højskolernes Hus som fuldtidsformand. Hidtil har formanden været 50 % frikøbt fra sin forstanderstilling.

Beslutningen er taget med henblik på at styrke bestyrelsesarbejdet, herunder det politiske arbejde og for at have tilstrækkelige ressourcer til opgaven med at finde en ny generalsekretær. Ordningen er midlertidig, men på generalforsamlingen vil bestyrelsen bede generalforsamlingen tage stilling til, om den skal gøres permanent.

”Vi har i bestyrelsen vurderet, at vi i 2022 får så stor en bestyrelsesopgave i forbindelse med ansættelse af ny generalsekretær og de fortsatte følger af Corona, at vi med øjeblikkelig virkning har brug for en større samlet bestyrelseskapacitet. Det er den direkte anledning til, at vi har bedt Lisbeth påtage sig den ekstra opgave. I et lidt længere perspektiv forudser vi, at det vil være til stor gavn for højskolebevægelsen, at bestyrelsen generelt får større kapacitet i forhold til den rolle, vi gerne ser højskolerne spille i fremtidens samfund. Derfor vil bestyrelsen også i forbindelse med efterårets generalforsamling i FFD indstille til, at ordningen gøres permanent,”

siger Simon Lægsgaard, næstformand for FFD.

Til daglig er Lisbeth Trinskjær forstander på Ubberup Højskole. Hun har nu fået bevilliget orlov af højskolens bestyrelse fra årsskiftet frem til oktober, hvor foreningen har sin generalforsamling.

”Jeg er glad for nu at kunne lægge alle mine ressourcer ind i arbejdet for højskolerne i Danmark. Højskolerne vil gerne tage medansvar for, at vi som samfund får tacklet noget af de pres, pandemien og tiden lægger på unge, på demokratiet og på sammenhængskraften, samtidig med at vi gør det, vi er allerbedst til – nemlig at være højskoler. Jeg vil bruge kræfterne på at sikre et tæt samarbejde med andre aktører, åbne døre og at finde den helt rette generalsekretær at løfte de opgaver sammen med i årene, der kommer,”

siger Lisbeth Trinskjær.

Lisbeth Trinskjær har været formand for Folkehøjskolernes Forening siden 2014. Siden Elsebeth Gerner Nielsen afgang i november har chefkonsulent Thor West Nielsen været konstitueret som generalsekretær.