Dagpengerefusion ved pasning af børn som følge af covid-19.

Publiceret 16-12-2021

På grund af stigningen i smittetallet har Folketinget den 16. december 2021 vedtaget en midlertidig lov gældende fra og med den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022.

Loven indeholder følgende elementer:

  • Arbejdsgiver får ret til refusion efter sygedagpengeloven fra første fraværsdag, hvis lønmodtageren som følge af smitte med covid-19 eller som nær kontakt til en person smittet med covid-19 er i isolation i overensstemmelse med de danske sundhedsmyndigheders anbefalinger herom.
  • Forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn på grund af, at barnet er konstateret smittet med covid-19 eller er hjemsendt som følge af et eller flere konkrete covid-19 smittetilfælde i dagtilbuddet, skolen eller institutionen m.v., får ret til dagpenge efter barselsloven.

Loven er trådt i kraft den 16. december 2021, med tilbagevirkende kraft fra den 23. november 2021. 

STAR har udarbejdet vejledninger om ordningerne, som kan ses her: 

Ny lov om ændring af sygedagpengeloven og barselsloven (star.dk)