Bekendtgørelsen der fastlægger højskolernes nedlukning

Publiceret 21-12-2021

Her er link til den vedtagne bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter på Kulturministeriets område – herunder folkehøjskoler - i forbindelse med håndtering af covid-19: Link https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2484

Af § 1 fremgår, af Folkehøjskoler mv. skal holdes lukket med virkning fra 18.december 2021.