Opdatering vedr. testning på højskoler

Publiceret 10-08-2021

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny ”Overgangsvejledning for håndtering af smitte på dagtilbuds-, undervisnings- og uddannelsesområdet” som Kulturministeriet samtidig oplyser, at højskolerne skal lade indgå i deres retningslinjer.

Nye retningslinjer i forbindelse med covid19 smitte

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny ”Overgangsvejledning for håndtering af smitte på dagtilbuds-, undervisnings- og uddannelsesområdet” som Kulturministeriet samtidig oplyser, at højskolerne skal lade indgå i deres retningslinjer. (Se vejledningen her). Af vejledningen fremgår bl.a.:

  • At skoler og uddannelsesinstitutioner kun skal lukkes helt ved mere end 30-40 smittede.
  • At definitionen af nærkontakter er ændret til, at man har været nærmere end 1 meter i mere end 15 minutter på en smittet. Noget der kan have stor betydning for, hvor mange der skal isoleres og testes i f m smitteudbrud.

Når vejledningen hedder en overgangsvejledning er det på baggrund i, at der fra 1. oktober 2021 politisk er planlagt en ny fase, hvor det forventes at alle restriktioner ophæves.  FFD følger udviklingen på dette område.

Krav om test af elever, der har valgt ikke at blive vaccineret eller endnu ikke er færdigvaccineret

Da Sundhedsstyrelsens nye overgangsvejledning – på lige fod med KUM - også anbefaler 2 ugentlige test af ikke færdigvaccinerede, er det foreningens opfattelse, at højskolerne godt kan stille krav herom som forudsætning for deltagelse. Det fremgår således på side 11 i vejledningen, at skoler godt kan afvise elever, hvis de ikke ønsker sig testet. (Reglerne for fritagelse af test for handicappede mv. er forsat gældende.)

Egenbetaling i forbindelse med evt. hjemsendelse som følge af covid19

Kulturministeriet har (fortsat) oplyst, at statstilskuddet kan oppebæres i f m elevers hjemsendelse som følge at covid19 retningslinjerne forudsat, at kravet om mindste egenbetaling er overholdt.

Hvis skolen kompenserer elever for deres egenbetaling i f m hjemsendelse, skal kravet til mindste egenbetaling fortsat overholdes i de enkelte uger.

Reduktionen i egenbetaling kan med fordel fordeles over flere uger end selve hjemsendelsen, hvis det er nødvendigt for at sikre mindste egenbetalingen i de enkelte uger.