Nu er 50 højskoler medlem af Skoleindkøb

Publiceret 30-08-2021

Med Liselund Højskole som nyeste skud på stammen, er nu 50 højskoler medlem af Skoleindkøb. Det vil sige, at 2/3 af højskolerne i Danmark har valgt at melde sig ind i den indkøbsforening, som FFD dannede sammen med Efterskoleforeningen for fem år siden.

Udover Liselund Højskole har tre andre højskoler også meldt sig ind her i 2021: Filmhøjskolen Møn, Højskolen Mors og den helt nye Gram Højskole.

Takket være et stigende medlemstal er det tydeligt at mærke, at leverandørerne er blevet mere ivrige efter at lave attraktive særaftaler til Skoleindkøbs medlemmer

Thomas Christensen, Sekretariatsleder i Skoleindkøb

Medlemskabet giver adgang til indkøbsaftaler med rabatter og særpriser. Muligheden for at få råd og sparring hos foreningen, er også noget medlemmerne i stigende grad benytter sig af. På den måde opsamler foreningen erfaringer om, hvilke leverandører, skolerne har været tilfredse med, og hvilke nye behov, skolerne har.

Skoleindkøb har skruet op for hjælpen med konkrete opgaver for den enkelte skole, især ved særlige eller større indkøb. Skoleindkøbs tilbudsindhentning giver skolen et godt og veldokumenteret grundlag for sit eventuelle køb.

"Takket være et stigende medlemstal er det tydeligt at mærke, at leverandørerne er blevet mere ivrige efter at lave attraktive særaftaler til Skoleindkøbs medlemmer", fortæller Skoleindkøbs sekretariatsleder, Thomas Christensen. Også selv om udgangspunktet stadig er, at hver skole selv afgør, hvor den vil købe ind.

Foreningens samlede medlemstal er 167 skoler. Flest efterskoler og højskoler, men også frie fagskoler, daghøjskoler samt fri- og privatskoler.

Skoleindkøb har to medarbejdere på kontoret og desuden en konsulent på Fyn, som alle gerne kommer på højskolebesøg og taler om indkøb.