Kompensation for tabt deltagerbetaling og faste omkostninger

Publiceret 24-08-2021

Ændrede frister for indsendelse af ansøgning vedrørende kompensation for tabt deltagerbetaling og faste omkostninger, til Slots og Kulturstyrelsen.

Kompensation for tabt deltagerbetaling

Det er lykkedes at få udskudt fristen for indsendelse af ansøgning fra den 31. august til den 15. oktober 2021.

Kompensation for faste omkostninger

Fristen på denne pulje er ligeledes udskudt, men denne  frist er udskudt til den 30. september 2021.

Se evt. yderligere oplysninger på Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside: Ordninger til institutioner, organisationer, foreninger mv. (slks.dk)