Lær at bruge Højskolernes nye CO2-beregningsværktøj

Publiceret 09-08-2021

Nu har højskolerne muligheden for at anvende et nyt CO2-beregningsværktøj til brug for kostskoler. Værktøjet er et pædagogisk redskab, hvor en underviser sammen med sine elever, kan beregne CO2-aftrykket målt pr. årselev for en given kostskole.

 
Få overblik over din skoles CO2-aftryk

Siden februar har studerende Niels Aske Sauer i samarbejde med FFD arbejdet på et redskab, der kan give kostskoler et overblik over, hvordan CO2-aftrykket fordeler sig på netop deres skole.

Flere højskoler har undervejs fungeret som test-skoler og har, sammen med en fokusgruppe, bidraget til det resultat, der nu er nået i mål.

Værktøjet et tænkt som et pædagogisk redskab, der kan belyse, hvordan CO2-aftrykket fordeler sig, og samtidig åbner resultatet for en række af spørgsmål: Hvor ligger de største poster henne? Hvordan vil fordelingen se ud, hvis man investerede, ændrede adfærd eller tænkte anderledes? Hvorfor er CO2-aftrykket så forskelligt fra varmekilde til varmekilde? Osv.

Den endelige beregning er et estimat, men dog alligevel præcist nok at give et overslag, der kan danne grundlag for efterfølgende diskussion.

Hent CO2-beregningsværktøjet her

Se lærervejledning her

Introduktionskursus

Onsdag d. 8. september kl. 16.00 – 17.00 afvikler FFD et online introduktionskursus til værktøjet, hvis man som underviser ønsker at lave en beregning for egen skole sammen med sine elever. Kurset er ikke en forudsætning, men vil måske kunne udfolde nogle perspektiver i de pædagogiske anvendelsesmuligheder.

Kurset er gratis og du kan tilmelde dig her.

Kort om værktøjet

  • Værktøjet er tænkt til brug for kostskoler og kan åbenlyst anvendes af efterskoler og højskoler.
  • Der beregnes på: kost, strøm, varme, transport, studieture og forbrug.
  • Hvis man får hjælp til adgang til tallene fra eks. pedel, bogfører eller regnskabschef, tager det et par timer at udfylde.
  • Værktøjet ligger i excel-format og arket kan downloades på ffd.dk fra uge 32.
  • Værktøjet er udviklet af FFD i samarbejde med DTU-stud. Niels Aske Sauer, der også vil være til stede ved kurset.
  • Værktøjer er gratis at anvende.