Ændrede krav vedrørende Corona-test af elever i august og september 2021

Publiceret 02-08-2021

Kulturministeriet har oplyst, at testkravet på folkehøjskolerne pr. 1. august 2021 erstattes af en kraftig opfordring til to ugentlige tests frem til 30. september 2021. Dette er en del af Aftale om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni 2021.

Efter 1. august vil det derfor ikke længere være en betingelse, at man lader sig teste to gange om ugen.

Der er samtidigt fastsat et krav om, at der fortsat skal være en mulighed for at blive testet, og derfor skal den nuværende testkapacitet på skolerne, fastholdes uændret. Eleverne på højskolerne kan på den måde blive testet ude på skolerne som hidtil.

Der foregår p.t. forhandlinger i Kulturministeriet om en kompensationsmodel til dækning af skolernes udgifter i relation til dette. Kulturministeriet er i øjeblikket ved at udarbejde en bekendtgørelse med de nye retningslinjer.

Ud fra disse oplysninger kan foreningen fastslå følgende:

  • Testkapacitet skal fastholdes og være til rådighed på den enkelte folkehøjskole.
  • Vi anbefaler, at skolerne kraftigt opfordrer eleverne til at få foretaget de fornødne test.
  • Vær opmærksom på, at hvis en elev ikke ønsker at få foretaget en test, kan dette ikke