Spyttest må ikke anvendes til verificering af en positiv hurtigtest

Publiceret 19-04-2021

Slots- og kulturstyrelsen har besvaret FFD's henvendelse angående brug af spyttest.

Hvilke antigentest kan anvendes til undersøgelse for COVID-19 på folkehøjskolerne?

Undersøgelse for COVID-19 skal ifølge § 4, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 593 af 8. april 2021, ske ved antigentest for COVID-19 ved brug af testudstyr (testkit) udleveret af regionsrådet i den region, som skolen eller institutionen geografisk er beliggende i. Det er ikke tilladt at gøre brug af andet testudstyr.

Der foreligger ikke en dispensation for brug af spyttest

Lægemiddelstyrelsen bekræfter, at der ikke foreligger en dispensation til selvpodning under supervision til nogen spyttestprodukter. På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan man se, hvilke produkter der er godkendt.

Dette betyder bl.a., at spyttest ikke må anvendes til verificering af en positiv hurtigtest, men at man her skal anvende PCR-test på podning fra næse eller svælg.