Regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger pr. 1. august 2021

Publiceret 27-04-2021

Ny regulering af husleje i tjeneste- og lejeboliger bliver på 1,3 % pr. 1. august 2021.

Boligbidrag for statens tjeneste- og lejeboliger forhøjes med 1,3%

Medarbejder- og kompetencestyrelsen har meldt ud, at regulering af husleje i tjeneste- og lejeboliger bliver på 1,3 %.

Satsen for boligbidrag reguleres pr. 1. august 2021.

Cirkulære om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger pr. 1. august 2021

Varsling om huslejestigning 

 Vær opmærksom på, at huslejestigningen skal varsles senest tre måneder før. Da de nye satser træder i kraft 1. august, skal huslejestigningen således varsles før lørdag d. 1. maj.