Nyt vedrørende Corona test

Publiceret 08-04-2021

Skolernes nye opgave med superviseret selvpodning/test af elever og medarbejdere rejser spørgsmål om ansvar ved personskader i den forbindelse.

Forsikringsforhold

Willis Tower Watson har været skoleforeningerne behjælpelige med et kort notat om ansvar og forsikring i forbindelse med personskader ved test/podning.

Opbevaring af håndsprit

Trekantsområdets brandvæsen har udarbejdet en vejledning i opbevaring af håndsprit og placering af dispensere, som FFD har fået tilladelse til at videregive. I vejledningen beskrives reglerne for oplag af håndsprit for hhv. under 25 liter, op til 200 liter mv.