Nyt om fritagelse fra testkrav

Publiceret 21-04-2021

D. 21. april træder en ændringsbekendtgørelse i kraft, der bl.a. påvirker testkravet.

Tidligere smittede og færdigvaccinerede fritages fra testkravet

D. 21. april træder en ændringsbekendtgørelse (692) på folkehøjskoleområdet i kraft. Ændringerne angår bekendtgørelse nr. 593 af 8. april 2021 og medfører bl.a. en justering i forhold til testkravet, hvilket betyder, at:

  • Et positivt testresultat er gyldigt som fritagelse fra testkrav hvis den positive test er mindst 14 og højst 180 dage gammel (mod tidligere 12 uger).
  • Dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb er gyldigt som fritagelse fra testkravet. Man betragtes som færdigvaccineret 14 dage efter sidste vaccinedosis. 

Denne justering gælder for alle højskoler, der har elever på lange kurser og for seniorhøjskolerne. Kursister og elever, der ikke opfylder én af de to betingelser eller er fritaget fra testning grundet medicinske forhold eller en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse skal fortsat testes 2 gange ugentligt.

72 timers fristen eller to gange ugentligt?

Bekendtgørelsen §3 lyder at en elev/kursist skal kunne dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage, har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigen- eller PCR-test for covid-19 uden for skolen eller ved gennemførelse af antigentest for covid-19 på skolen.