Forlagt undervisning og lejrskoler/ekskursioner

Publiceret 08-04-2021

Der ikke specifikke retningslinjer for højskoler desangående, så det er op til en individuel vurdering, men du kan læse FFD's anbefaling her.

Af retningslinjerne for de lange kurser fremgår det, at hvis eleverne uden for undervisningen forlader matriklen, skal de generelle retningslinjer følges. Det gælder også undervisningsgrupper, der interagerer med andre uden for matriklen.

Der findes hos UVM en vejledning, der for dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser og voksenuddannelser frem til 20. april 2020 bl.a. anbefaler, at lejrskoler over flere dage aflyses.

Tolkningen har siden efteråret været, at en højskole godt kan forlægge undervisningen til en anden geografisk placering, hvis man her har egne lokaler og/eller opholdet her er uden kontakt til andre. Problemet kan være transporten og andres oplevelse af aktivitet.