Folkehøjskolerne får mulighed for at sikre en bedre kønsbalance

Publiceret 26-04-2021

Kulturministeriet har meldt ud, at højskolerne får mulighed for at sikre en fornuftig kønsbalance ved optag på deres kurser fra efteråret 2021.

Mulighed for mere ligelig fordeling mellem kønnene

Kulturministeren har besluttet, at højskolerne fremover kan arbejde med en kønsmæssig prioritering i optaget af elever med det formål at skabe en mere ligelig fordeling mellem kønnene. Derfor opdateres vejledningen om åbne kurser på folkehøjskolerne.

Ny tilføjelse til vejledning om åbne kurser på folkehøjskolerne

Den eksisterende vejledning om åbne kurser på folkehøjskolerne får følgende tilføjelse:

For at sikre bredest mulig elevgruppe kan den enkelte skole vælge at standse for optag af et bestemt køn, hvis der i tilmeldingsfasen viser sig en klar overvægt af tilmeldte af et bestemt køn. Ønsker en skole at benytte sig af denne mulighed, skal skolen have en formuleret politik om, at man tilstræber en ligelig kønsfordeling. En formuleret politik om kønsfordeling tager sit udgangspunkt i han- og hunkøn, men det bør også sikres, at der ikke sker eksklusion af andre kønstyper, eksempelvis transkønnede. Skolens politik skal indeholde en kort beskrivelse af, hvorfor skolen tilstræber en ligelig kønsfordeling og hvad det vil betyde i forhold til afvisning af elever eller etablering af venteliste og betingelser herfor. Denne politik skal fremgå af skolens hjemmeside. Skolen skal ved kursusstart, kunne dokumentere baggrunden for, at elever er blevet afvist eller sat på venteliste, p.g.a. køn.

Med ændringen får folkehøjskolerne fra efteråret 2021 således muligheden for at sikre en bredere elevgruppe.

Læs pressemeddelsen fra Kulturministeriet

Læs Slots- og Kulturstyrelsens skemaer og vejledninger