Egenbetalingspuljen (Højskolepuljen)

Publiceret 08-04-2021

Hos Slots- og Kulturstyrelsen er der 7/4 blevet åbnet for ansøgninger vedrørende tab på egenbetalingen efter den 8. december 2020.

Vedrørende afrapporteringen for egenbetalingspuljen i foråret 2020, er den officielle frist fortsat 30. april 2021. Styrelsen oplyser imidlertid, at der arbejdes på en forlængelse af fristen med baggrund i samspillet med afrapporteringen til Erhvervsstyrelsen.

Se mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside